ICER GROUP NOWY ZAKŁAD

ICER GROUP NOWY ZAKŁAD

ICER BRAKES przygotowuje się na wyzwania, jakie niesie przyszłość: moce produkcyjne zakładu w Tudeli wzrosły o ponad 50% dzięki niedawnej rozbudowie i inwestycji w nowocześniejsze, bar­dziej zaawansowane środki produkcji — inwestycja ta została całkowi­cie sfinansowana ze środków własnych.