ICER Brakes posiada rozbudowany ośrodek technologiczny na terenie swojego zakładu, który pozwala firmie na nieustanne tworzenie nowych produktów w odpowiedzi na potrzeby rynku.

 

W naszych laboratoriach, na trzech dynamometrach przeprowadzamy testy w skali rzeczywistej dla wszystkich linii produkcyjnych; przeprowadzamy też testy w pojazdach. Nasz ośrodek technologiczny posiada unikalne w skali Europy stanowisko badawcze, które pozwala firmie ICER na samodzielne opracowywanie nowych produktów i wykonywanie w naszym zakładzie prób hamowania w skali 1:1.

 

Produkty ICER Brakes poddawane są intensywnym testom na dynamometrze w celu oszacowania i przewidzenia, na drodze różnych procedur, zarówno drogi hamowania pojazdu jak i opóźnienia, zgodnie ze standardami testów „Global Spec" i innymi.


Dział Badań i Rozwoju ma możliwość przeprowadzania prób NVH, polegających na symulacji zachowania pojazdów użytkowych na naszym nowoczesnym dynamometrze SCHENCK w skali 1:1, używając parametrów pojazdu i systemu hamowania dostarczonych przez klientów, jak również danych uzyskanych w innych testach.

 

Na podstawie symulacji prędkości i masy pojazdu można uzyskać wszystkie dane bez przekłamań powodowanych przez wpływ czynników środowiskowych. Kontrolujemy stabilność tarcia (tzw. fading), zużycie klocków i tarcz hamulcowych, a także problemy spowodowane wibracją elementów trących - hałas.